Organisatie

De club: ZBD is een familiale club waarvoor kinderen en hun ouders kiezen en zich er goed voelen. Omdat ouders een belangrijk deel van de sportieve opvoeding van hun kinderen toevertrouwen aan ZBD, streeft de Club naar kwaliteitsgerichte zwemlessen.

  • Zwemschool : Kinderen leren zwemmen, waarbij ze zich sportief kunnen uitleven en plezierbeleving belangrijker is dan het leveren van prestaties.
  • Wedstrijdzwemmen : Een sportaanbod voor competitiegerichte jongeren die willen uitblinken. Om hen de best mogelijke ontplooiingskansen te bieden houden we ons hierbij doelbewust aan een beperkt aantal zwemmers.

Doelstelling

We willen een zwemclub zijn met een aanbod voor verschillende doelgroepen. Dit willen we garanderen door een kwaliteitsgericht zwembeleid, geleid en begeleid door gemotiveerde en (zoveel mogelijk) gekwalificeerde vrijwilligers. De sporttechnische structuur, het programma, de begeleiding en de doelstellingen met een concrete planning afstemmen op het specifiek aanbod naar de verschillende doelgroepen. Aanbod en doelgroepen
  • Zwemschool klein bad : Watergewenning en zweminitiatie vanaf 4 jaar;
  • Zwemschool groot bad : aanleren en perfectioneren van de 4 zwemslagen
  • Wedstrijdzwemmen : competitiegerichte zwemtraining
  • Jeugdzwemmen : verdere vervolmaking van de 4 zwemstijlen vanaf het jaar dat ze 13 jaar worden
  • Zwemmen voor volwassenen : recreatiezwemmen

Beste leden

Ook voor ZBD is het intern reglement van Sportoase van toepassing. ZBD kan NIET aansprakelijk gesteld  worden voor materiële schade of voor diefstal. Laat dus geen waardevolle spullen onbeheerd achter, maar bewaar ze in een locker van Sportoase (mits betaling van 2€ die u achteraf terugkrijgt) of geef ze in bewaring bij een vertrouwenspersoon ! (zie http://www.sportoase.be/nl/elshout/se-zwembad-algemeen)

Latest News

02 December 2018
03 October 2018
28 August 2017
© 2016 Zwemvereniging Brasschaatse Dolfijnen. All Rights Reserved. Designed By PVD

Search